Charakteristika

Lácaranka, kapela z Kobylí, kapela z Hanáckého Slovácka. V Kobylí se na okolních úrodných polích dobře daří zelenině, ovoci, obilovinám a také vinohradům. V zemědělství nebylo nikdy daleko k pěkné písničce a když se naleje pohárek dobrého vína, potom už stačí jenom něco málo daru hudebnosti a hned je na světě o něco lehčeji. Kapely tu vznikají spontánně, muzikanti mají kde hrát a tak hrají.
Z těchto kořenů vyrostla Lácaranka ( Lácary – kopec nad Kobylím ), kterou založili v roce 1975 Metoděj Hanák a Jaroslav Haman jako dětskou dechovku. Kapela byla složena z mladých muzikantů, kterým bylo 10 – 13 let. Jak to jen bylo vzhledem k věku chlapců možné, začala muzika hrát na tancovačkách, plesích, hodech a této tradici zůstali věrni do současnosti. Většinu akcí odehraje kapela v nejbližším okolí Kobylí. Jistě tímto nemalou měrou přispívá k udržení živé folklórní tradice v rodném kraji, který spisovatel Jan Herben nazval „Krajem beze stínu“.

Po létech se dostavily i první úspěchy. Pozvání na mezinárodní festivaly do Rakouska, Německa a Francie, úspěšná vystoupení v pořadech České televize a nahrávky zvukových nosičů. Snad nejvíce muzikanty potěšilo vítězství v mezinárodní soutěži malých dechových orchestrů Zlatá křídlovka v roce 1994.

Muzikanti v kapele jsou různých profesí a zájmů. To, co nás všechny spojuje, je jistě radost z dobré muziky, radost z nových setkání a snad se nám tu radost podaří předat i Vám, divákům či posluchačům.